ATLETIČARKE TRENERI I VOLONTERI GALERIJA SLIKA

Zapisnik

Zapisnik sa Sjednice Osnivačke Skupštine Agram Atletski Klub za osobe s invaliditetom održane 02.12.04. u Zagrebu, ul.Kušlanova 59a u 12h.
 
U Radno Predsjedništvo jedoglasno su izabrani:
 1. Robert Lendić
 2. Marija Iveković
 3. Branko Omazić

Za zapisničara jednoglasno je izabrana Renata Matić, a za Ovjerovitelje zapisnika:
 1. Kruno Zadro
 2. Ticijan Komparić

Predložen je i jednoglasno usvojen slijedeći:

Dnevni red:
 1. Donošenje odluke o osnivanju Agram Atletski Klub za osobe s invaliditetom
 2. Donošenje Statuta
 3. Izbor članova tijela upravljanja
 4. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
 5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
 6. Imenovanje komisija kluba
 7. Razno

AD 1.

Jednoglasno i javnim glasovanjem usvojena je Odluka o osnivanju Agram atletski klub za osobe s invaliditetom sa sjedištem u Zagrebu,Maksimirska 128.

AD 2.

Nakon čitanja i kraće rasprave usvojen je Statut Agram Atletski Klub za osobe s invaliditetom Zagreb, Maksimirska 128.

AD 3.

U Upravni odbor predloženi su i jednoglasno izabrani:
 1. Tarik Filipović
 2. Goran Žeželj
 3. Marija Iveković
 4. Hrvoje Antonio Belamarić
 5. Milan Orešković
 6. Robert Lendić
 7. Fadila Gracin

U Nadzorni odbor predloženi su i jednoglasno izabrani:
 1. Srećko Žigman – predsjednik
 2. Renata Matić – član
 3. Mladen Kršek – član

U Disciplinsku komisiju predloženi su i jednoglasno izabrani:
 1. Ante Pavković – predsjednik
 2. Vera Iveković – član
 3. Vedran Lozanov – član

Za Predsjednika Kluba jednoglasno je izabran Tarik Filipović.
Za Dopredsjednika Klub jednoglasno je izabran Goran Žeželj.
Za Tajnika Kluba jednoglasno je izabran Branko Omazić.

AD 4.

Jednoglasno je donijeta Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje Tariku Filipoviću - Predsjedniku, Goranu Žeželju - Dopredsjedniku i Branku Omaziću - Tajniku.

AD 5.

Jednoglasno se donosi Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga Agram Atletski Klub za osobe s invaliditetom, Zagreb, Maksimirska 128 pri nadležnom registracijskom tijelu.

AD 6.

Jednoglasno su izabrane i slijedeće komisije u Klubu:

Stručna komisija:
 1. Selma Dobrijević – Pili
 2. Mladen Kršek
 3. Ante Pavković
 4. Edvard Josipović
 5. Branko Omazić

Zdravstvena komisija:
 1. dr.med. Jadranka Grbić – spec. Školske i sveučilišne medicine
 2. doc.dr.sci. Anđelko Vrca – specijalista neurolog
 3. Marijan Turkalj – fizioterapeut

Marketinška komisija:
 1. Sanja Ćorić
 2. Melita Martinović
 3. Irena Zaputović

 4. Branko Omazić

AD 7.

Svi nazočni upoznati su sa dopisima gradskom Ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb.

Osnivačkoj skupštini obratili su se:I Klubu poželjeli uspješan rad i veliki broj članova.
Na kraju je pogledan i film HŠSI-ja Atena 2004.


    KORISNIČKI KUTAK

NEWSLETTER PRIJAVA :

Za  primanje novosti  vezanih uz našu ponudu
  Unesite e-mail adresu:

cert
Sponzori